Opis inwestycji

Opis inwestycji


Realizacja inwestycji obejmuje łącznie trzy zadania:

  1. Rozbudowę, nadbudowę oraz remont elewacji istniejącego budynku przy Al. Niepodległości 8a, w którym obecnie znajduje się m.in. klub One Love, Pizzeria Da Grasso, biura oraz hostel. Budynek południowo-wschodni nazywany roboczo budynkiem A. 
  2. Rozbiórkę zespołu istniejących budynków oraz zewnętrznych schodów, a następnie budowę w ich miejscu czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażami w poziomie parteru. Tę część inwestycji przedstawiamy Państwu bliżej w naszym portalu sprzedażowym. Budynek północno-zachodni nazywany roboczo budynkiem B.
  3. Budowa placu parkingowego.

 

Poniżej obecny widok lokalizacji inwestycji z oznaczeniem projektowanych obiektów:

Mapa inwestycji:

Obecny stan budynku A – przeznaczonego do nadbudowy oraz remontu elewacji:

Widok istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki, w którego miejsce powstanie nowy budynek wielorodzinny (budynek B):

Poniżej wizualizacja obu budynków po zakończeniu inwestycji:

Wizualizacja parkingu:

W nowoprojektowanym budynku wielorodzinnym zaplanowano 30 mieszkań o powierzchni od ok. 30m2 do 36,5 m2. Mieszkania będą dostępne na sprzedaż w stanie deweloperskim, tj. tynki, parapety wewnętrzne, posadzka (wylewka betonowa), instalacje: wod.-kan. (bez białego montażu), c.o. z grzejnikami, elektryczna z gniazdami, drzwi wejściowe do mieszkań, balustrady balkonów.

Części wspólne stanowiące korytarze wraz z klatką schodową zostaną wykończone pod klucz. W budynku przewidziano windę.

Na parterze znajdują się lokale usługowe oraz 9 garaży indywidualnych. Lokale usługowe do wynajęcia z możliwością kupna. Każdy z lokali ma możliwość podziału na kilka mniejszych, ponieważ przewidziano w ich obrębie dodatkowe pomieszczenia socjalne.

Realizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego (budynku B) podzielono na etapy:

  1. Rozbiórka istniejących obiektów w części północno-wschodniej.
  2. Wykonanie fundamentów nowego budynku wielorodzinnego (Budynek B).
  3. Wykonanie kolejnych poziomów (parter, piętro I, piętro II, piętro III).
  4. Wykonanie instalacji wewnętrznych.
  5. Wykończenie części wspólnych.
  6. Zagospodarowanie terenu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec grudnia 2022 r.

Szczegółowy harmonogram inwestycji zostanie przedstawiony niebawem.

Wizualizacje przedstawiają poglądowy obraz inwestycji i mogą różnić się od jej finalnej formy.