Dziennik budowy

Pozwolenie na budowę


Została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.